NYE SPEEDWAYNORGE.NO

NYE SPEEDWAYNORGE.NO

Etter mye hardt arbeid kan vi endelig åpne nye SpeedwayNorge.no! Nettstedet er enda ikke helt ferdig, men de viktigste funksjonene er på plass. Vi vil gjøre store endringer de neste månedene, så vi ber om forståelse for ulemper tilknyttet den videre utviklingen av nettstedet.

De store tall!
I 2021 hadde vi 27 769 unike besøkende på SpeedwayNorge.no. Dette var det første året det ble forsøkt å relansere nettstedet med den løsningen vi har i dag. 

Tidlige tall fra 2. desember 2022 viser at hele 33033 unike besøkende har brukt nettstedet vårt! Veksten i våre offisielle sosiale medier har også økt betraktelig. 

Varslingssystem på epost
I 2021 utviklet og testet vi et nytt internt varslingssystem for alle utøvere og klubber i Norge. 

- Vi utviklet systemet slik at sporten har et verktøy til å kunne sende påmeldingsvarsel direkte til alle utøvere i Norge. På den måten kan arrangører slippe problemer med påmeldinger til stevner. I 2022 lå systemet delvis brakk og ble ikke benyttet, men vi jobber med å finne en person som kan ha kun dette ansvaret for 2023, forklarer Henrik Bauer Hansen.

Et nyhetsbrev-system for publikum er også laget og testet ut i 2021 og 2022. Her vil det bli flere tjenester som kommer for klubbene på sikt, tjenester som er rettet direkte mot publikum.

Mye frivillig arbeid
Bak nettstedet i dag jobber Stein Waalen som frivillig redaktør og utvikler av det nye resultatsystemet, som Norge sårt trenger. Dette er et omfattende arbeid som vi håper å få teste ut i 2023 sesongen.

Videre kommer journalist Paul Paulsen til å fortsette å bidra med utfyllende artikler når han har mulighet. 

Henrik Bauer Hansen er ideskaperen bak hele Speedway Norge. Han utvikler løsninger og jobber opp mot internasjonale kontakter, samt utvikler ulike konseptløsninger.

Vi jobber i samarbeid med speedway i Norge, og nasjonalt har vi knyttet til oss Mads Mankowski som er nyvalgt nestleder i NMF Track Racing komiteen. Mads overvåker arbeidet som blir gjort og er delaktig i hvilke framtidsplaner som legges.

Med 33033 unike brukere på 11 måneder i 2022 har vi truffet en nerve hos det norske speedway publikummet. Da jeg utviklet nettstedet første gang i 2008, var det bare en drøm om å se slike tall!

Dette kommer igjennom vinteren!

- Nettbutikk med SpeedwayNorge.no varemerkelogo.
- Offisielt resultatsystem for Norge.
- Full klubbguide for publikum.
- Billettsalg for klubber.


Speedway Norge TV forsinket!

Speedway Norge TV skulle lanseres denne høsten, men er dessverre forsinket da det ble avdekket alvorlige problemer med forrige versjon av nettstedet, noe som er deler av årsaken til at vi nå bygger helt nytt. Men Speedway Norge TV kommer! Følg vår profil på YouTube for nyheter om dette.

nsl---hvit-100px.png
snm---hvit-100px.png
snp---hvit-100px.png
snl---hvit-100px.png

nsl---hvit-100px.png
snm---hvit-100px.png
Image
Image
Image
© 2008 - 2023 SpeedwayNorge no. En del av Speedway Consult AS.