FREDRIKSEN FIKK STARTFORBUD

FREDRIKSEN FIKK STARTFORBUD

Lasse Fredriksen fra Elgane MK har blitt ilagt et startforbud frem til 31. august samt en bot etter at han urettmessig deltok i et ligastevne i Danmark den 21.08.21. Dersom slikt skjer igjen i framtiden kan han bli ilagt inntil 4 måneders startforbud som kan legges helt eller delvis i konkurransesesong. 

Det aktuelle danske ligastevnet ble arrangert samme dag som den norske NM-par finalen gikk av stabelen på By speedwaybane i Brumunddal. Fredriksen hadde fått beskjed om at han ikke ville få starttillatelse til konkurranser på dager der det arrangeres NM konkurranser, såkalte «røde datoer». På slike dager har ikke speedwayførere anledning til å delta på andre stevner i utlandet, såfremt det ikke foreligger en særskilt godkjenning. Fredriksen var blitt opplyst om dette fra NMF men valgte allikevel å delta i Danmark.

Enkelte forhold i saken var formildende for Fredriksen da også hans egen klubb ikke hadde sørget for at alle forhold knyttet til NM-par start for Fredriksen var ordnet. Den administrative forføyningen sender også kritikk til Elgane MK for dette.

Startforbudet førte til at Fredriksen måtte stå over et ligaløp i Danmark som ble arrangert denne helgen.

Lasse Fredriksen har godtatt reaksjonen.


Foto: Jan Ueland

nsl---hvit-100px.png
snm---hvit-100px.png
snp---hvit-100px.png
snl---hvit-100px.png

nsl---hvit-100px.png
snm---hvit-100px.png
Image
Image
Image
© 2008 - 2023 SpeedwayNorge no. En del av Speedway Consult AS.